Rhaglen Sefydledig

Rydym yn cynnig dewis, amrywiaeth, lleoliadau gwych ac rydym yn gyfeillgar hefyd. Ein nod yw cyfoethogi profiad y Rhaglen Sefydledig, y cyfnod pontio o fod yn fyfyriwr meddygol i fod yn feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Mae'r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth i Feddygon Sylfaen presennol yng Nghymru ac ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Ysgol Sefydledig Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd y safle o ddefnydd i chi ac y bydd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Fodd bynnag, os na allwch ddarganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni a bydd aelod o'r Tîm yr Ysgol Sefydledig yn ymateb i'ch ymholiad.

 

Beth i wneud nesa

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni i drefnu ymweliad neu sgwrs anffurfiol

Gweler ein tudalen swyddi gwag hefyd

 

Mwy o hysbysrwydd am yr Ysgol Sefydledig Cymru

Ymgeiswyr newydd   |   Hyfforddeion presennol   |  Hyfforddwyr

Back to top