• Ein rhaglenni Sefydledig

Rydym yn cynnig dewis, amrywiaeth, lleoliadau gwych ac rydym yn gyfeillgar hefyd. Ein nod yw cyfoethogi profiad y Rhaglen Sefydledig, y cyfnod pontio o fod yn fyfyriwr meddygol i fod yn feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Mae'r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth i Feddygon Sylfaen presennol yng Nghymru ac ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Ysgol Sefydledig Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd y safle o ddefnydd i chi ac y bydd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Fodd bynnag, os na allwch ddarganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni a bydd aelod o'r Tîm yr Ysgol Sefydledig yn ymateb i'ch ymholiad.

Business hours

08:30 - 16:30 Llun - Gwener

General enquiries

01443 846338

HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk

Get directions

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Back to top