• Ein rhaglenni Sefydledig

    Ein rhaglenni Sefydledig

    Gweld ein gwybodaeth gyfredol am Hyfforddiant Sefydledig yng Nghymru.

    Gweld ein rhaglenni

Rydym yn cynnig dewis, amrywiaeth, lleoliadau gwych ac rydym yn gyfeillgar hefyd. Ein nod yw cyfoethogi profiad y Rhaglen Sefydledig, y cyfnod pontio o fod yn fyfyriwr meddygol i fod yn feddyg, drwy hyfforddiant a chymorth o ansawdd uchel.

Mae'r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth i Feddygon Sylfaen presennol yng Nghymru ac ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Ysgol Sefydledig Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd y safle o ddefnydd i chi ac y bydd yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Fodd bynnag, os na allwch ddarganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni a bydd aelod o'r Tîm yr Ysgol Sefydledig yn ymateb i'ch ymholiad.

 

Mwy o hysbysrwydd am yr Ysgol Sefydledig Cymru

Ymgeiswyr newydd   |   Hyfforddeion presennol   |  Hyfforddwyr

Business hours

08:30 - 16:30 Llun - Gwener

General enquiries

01443 846338

HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk

Get directions

Meddwl am ymgeisio?

Rydym yn recriwtio i'r Rhaglen Sefydledig drwy brosesau dethol cystadleuol sy’n deg ac yn agored ar gyfer graddedigion meddygol y DU a’r tu allan i'r DU drwy’r wefan genedlaethol (UK FPO). 

Mwy o hysbysrwydd am ymgeiswyr newydd

Rhaglenni sefydledig  |  Recriwtio

Ymgeiswyr newydd cliciwch yma

Ar gyfer hyfforddeion presennol

Adnoddau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer hyfforddeion presennol Rhaglen Sefydledig AaGIC.

Ar gyfer hyfforddeion presennol

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

There is currently no news.

Back to top